How to Order

การสั่งทำอัฐิมณีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับ 3-4 อย่างนี้ คือ

อัฐิของผู้วายชนม์ 

เอกสารการสั่งทำ และ

มัดจำ ๕๐% โอนเข้าบัญชี บริษัท ไมนด์มณี จำกัด 

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งทำอัฐิภาพ บริษัทฯ จะต้องได้รับไฟล์รูปภาพ ส่งมาที่ mindmani56@gmail.com

CGOrderform.jpg

เอกสารการสั่งทำ

Order Form

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสั่งทำ คือ

 * ข้อมูลพื้นฐานสำหรับติดต่อประสานงานกับผู้สั่งทำ

 * รูปแบบ-จำนวนชิ้นงานที่ต้องการ และ

 * การลงนามรับรองการได้มาซึ่งอัฐิของผู้วายชนม์

ซึ่งปรากฏอยู่ในตะกร้าสั่งงาน (shopping cart) หรือ

ในใบสั่งทำอัฐิมณี (CremainGem Order Form) ในโบร์ชัวร์อัฐิมณี

กล่องใส่อัฐิ.jpeg

การส่งอัฐิ

Cremains Submission

bankpayment.jpg

การชำระค่าบริการ

Head of Sales

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

การส่งมอบ-ตรวจรับงาน

Product Manager

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

 

+66 2 056 4429

+66 62 605 1331

  • Instagram

©2020 by MindMani Co.,Ltd.

CremainGem® Registered Trademark