รายการโทรทัศน์

สื่อออนไลน์

CremainGem Makes Photos and Jewelry with Remains by Gail Rubin

CremainGem Makes Photos and Jewelry with Remains by Gail Rubin May 5th, 2015

SMEThailandClub CremainPhoto

ไมนด์มณี อัฐิภาพ นวัตกรรมบริการเก็บความทรงจำ by smethailandclub ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

MindMani: Service innovation เก็บความรักความทรงจำผ่านเถ้ากระดูก

MindMani: Service innovation เก็บความรักความทรงจำผ่านเถ้ากระดูก TCDCconnect, Know Who, 23 May 2018 By Thanotai Mongkolsin

“อัฐิมณี” เมื่อเถ้ากระดูก กลายมาเป็น….เครื่องประดับแทนใจ  ผู้เขียน เส้นทางเศรษฐีออนไลน์  เผยแพร่ วัน

“อัฐิมณี” เมื่อเถ้ากระดูก กลายมาเป็น….เครื่องประดับแทนใจ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.2๒๕๖๐

MGRonline อัฐิมณี

“อัฐิมณี” เปลี่ยนเถ้ากระดูกเป็นเครื่องประดับ บันทึกความทรงจำอยู่คู่กาย ไอเดียเฉียบ MGR Online ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

อัฐิมณี เครื่องประดับแทนใจจากอัฐิผู้วายชนม์

อัฐิมณี เครื่องประดับแทนใจจากอัฐิผู้วายชนม์ Sanook.com ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

จิวเวลรีแทนใจ SMEstuff.com

จิวเวลรี่แทนใจ โดย จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา SMEstuff.com ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

+66 2 056 4429

+66 62 605 1331

  • Instagram

©2020 by MindMani Co.,Ltd.

CremainGem® Registered Trademark

จิวเวลรีแทนใจ SMEstuff.com

จิวเวลรี่แทนใจ โดย จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา SMEstuff.com ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Go to link