• CremainGem

ทำบุญอัฐิ Grateful Festival

อัปเดตเมื่อ 10 ก.พ.

เทศกาลสงกรานต์ รวบรวมประเพณีที่งดงามของคนไทยไว้อย่างมีคุณค่ายิ่ง

วันสงกรานต์เป็นช่วงเวลาเดียวของปีที่คนไทยนิยมเดินทางกลับบ้านเกิด ไปรวมตัวกัน เพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยร่วมกัน เป็นวันรวมญาติที่ห่างหายไปอยู่แดนไกล ให้กลับมาพบหน้ากัน ช่วยสานความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย ก็จะได้เห็นหน้าหลานๆ ให้ชื่นใจ ส่วนเด็กๆ เองก็จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องดีต่อเด็ก

อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการี หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย


ทำบุญอัฐิบรรพบุรุษ

กิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ การรวมกันของญาติพี่น้องเพื่อทำบุญบังสุกุลอัฐิให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ และมีการทำความสะอาดหรือพัฒนาสถานที่เพื่อให้เกิดความสวยงามและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ เพื่อจะมาทำการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และชักบังสุกุลอัฐิของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว แสดงถึงความกตัญญูที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ พร้อมกับรดน้ำกระดูกบรรพบุรุษ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประเพณีที่มีสืบสานกันมายาวนาน และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของไทย

ครอบครัวที่มีอัฐิภาพ หรืออัฐิมณีของผู้ล่วงลับ อาจนำไปร่วมพิธีที่วัดได้ เป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวงศ์ตระกูล เพราะ อัฐิภาพเกิดจากการนำภาพของท่านเจ้าของอัฐิมาติดบนอัฐิมณีของท่าน ด้วยเทคนิคเดียวกับการติดภาพบนเซรามิคที่ต้องผ่านอุณหภูมิสูง มีขนาดกะทัดรัด มีความคงทนถาวร

อัฐิภาพจึงเป็นสิ่งแทนคุณค่าใน ครอบครัวที่จับต้องได้ เมื่อประกอบกับ รูปภาพที่สะท้อนบุคลิกของท่าน ลูกหลานก็จะรำลึกถึงท่านได้อย่างมีชีวิตชีวา สามารถรวบรวม และแสดงประวัติของครอบครัวได้อย่าง ครอบคลุม ข้อดีอีกอย่างคือ การเก็บรักษาทำได้สะดวก ง่ายดาย สามารถติด-ตั้ง-วาง ในอาคาร บ้านเรือน ได้อย่างสอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบันสรงน้ำพระ

การสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทยนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีดั้งเดิมที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยในช่วงสงกรานต์นั้น ในหลาย ๆ พื้นที่ จะมีการอัญเชิญ พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแห่แหนไปทั่วเมือง แล้วนำไปตั้งไว้ในที่สำคัญ (ชั่วคราว) เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลกัน วัดต่างๆ มีประชาชนเดินทางเข้าทำบุญอย่างต่อเนื่อง


รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการชำระสิ่งไม่ดีออกไปเท่านั้น แต่ยังมีความหมายดีๆ แฝงอยู่ นั่นคือ เป็นการแสดงความเคารพต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย


จัดสงกรานต์ที่บ้าน

บางครอบครัวอาจจำเป็นต้องจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ที่บ้าน ก็อาจทำได้โดย

นำพระพุทธรูปในบ้านมาทำความสะอาด จัดวางเรียงบนที่ที่เหมาะสม

ถ้ามีอัฐิของบุพการี ในโกศ หรือ อัฐิภาพของท่าน ก็สามารถนำมาจัดเรียงต่อจากพระพุทธรูป

แล้วจึงจัดที่นั่งให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว

จัดเตรียมเตรียมดอกไม้ น้ำหอม น้ำปรุง

เชิญผู้ใหญ่ในบ้านสรงน้ำพระพุทธรูป

จากนั้นจึงให้ท่านมานั่งเรียง รับการรดน้ำ ดำหัวจากลูกหลาน

ลูกหลานก็จะได้รับพร และความเป็นมงคลแก่ชีวิตจากผู้ใหญ่ หรือปู่ ย่า ตา ยาย และบุคคลที่เคารพรัก

อ้างอิง

  1. https://mgronline.com/local/detail/9630000038977 "บรรยากาศทำบุญบังสุกุลอัฐิสงกรานต์วัดในจังหวัดนครปฐมเงียบเหงา" 14 เม.ย. 2563 ผู้จัดการออนไลน์

  2. https://mgronline.com/local/detail/9590000038166 "ชาวขอนแก่นสรงน้ำอุทิศบุญบรรพบุรุษ" 14 เม.ย. 2559 ผู้จัดการออนไลน์

  3. https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1256749 "คู่มือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างไรให้ถูกกาลเทศะ" 15 เม.ย. 2561 ไทยรัฐออนไลน์


ดู 6,219 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด