ศพผู้ป่วยโควิดสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่? และญาติมีวิธีปฏิบัติอย่างไร?


ญาติสามารถจัดพิธีงานศพ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการแพร่เชื้อ ด้วยเหตุผล คือ

- เพราะ ก่อนออกจากโรงพยาบาล ศพจะถูกบรรจุในถุงซิปกันน้ำ 3 ชั้น และทำความสะอาดด้านนอกของถุงแล้ว สารคัดหลั่งจึงไม่ปนเปื้อนออกมา

- เพราะ เชื้อโควิด-19 อยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เข้าสู่ร่างกายได้ 2 ช่องทาง คือ การสูดหายใจ และการสัมผัสเยื่อบุตา/จมูก

- เพราะ เชื้อโควิด-19 ไม่แพร่เชื้อผ่านควันจากการเผาศพ และญาติสามารถเก็บเถ้ากระดูกได้ตามปกติ เพราะเชื้อถูกทำลายด้วยอุณหภูมิที่สูงไปหมดแล้ว


สำหรับศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม จัดพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา โดยฝังศพทั้งถุงในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ ไม่มีการเปิดถุงบรรจุศพอย่างเด็ดขาด และดำเนินการให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง


มีคำแนะนำญาติผู้เสียชีวิต และผู้ประกอบพิธีทางศาสนา ดังนี้

ห้าม! เปิดถุงบรรจุศพเพื่อดูศพ รดน้ำศพ ทำความสะอาดศพ เปลี่ยนเสื้อผ่า ฉีดน้ำยารักษาศพ และประกอบพิธีทางศาสนาอื่นๆ


หากมาร่วมในงานพิธี ต้องเคร่งครัดการดูแลตนเอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ



ที่มา: ศูนย์สื่อสาธารณะ กรมอนามัย https://www.facebook.com/anamaidoh

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด