Cope with Death and Dying

อัพเดตเมื่อ: ก.ย. 17

ในวันที่ตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือต้องจากไปอย่างไม่มี วันกลับ คนทั่วไปที่เห็นว่า ความตาย คือ ความสูญเสีย เจ็บปวดทรมาน เป็นอัปมงคล น่าหวาดกลัว มักมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธความตาย หลีกเลี่ยง ประมาท และ ละเลย ไม่สนใจการเรียนรู้ เพื่อรับมือกับความตาย


ทว่าในเป็นความจริง อาการใกล้ตาย ความตาย ตลอดจนความเศร้าโศกจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นพื้นฐานของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบในวันใดวันหนึ่ง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตระหนักรู้ความจริง

การเตรียมความพร้อม และการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต+66 2 056 4429

+66 62 605 1331

  • Instagram

©2020 by MindMani Co.,Ltd.

CremainGem® Registered Trademark