What is CremainGem?

 

“อัฐิมณี” หมายถึง อนุสรณ์ที่มีคุณค่าทางใจ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัฐิของคนที่คุณรัก ๑๐๐% เพื่อแปรอัฐิที่มีเนื้อพรุนและเปราะร่วน ให้เป็นอัฐิมณีที่มีเนื้อแน่น คงทน 

อัฐิมณีแต่ละชิ้นสะท้อนอัตลักษณ์ เพราะทั้งเนื้อ และสีของอัฐิมณีเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีของอัฐิ ซึ่งขึ้นอยู่กับ อายุ สุขภาพ พฤติกรรมการกิน ตลอดจน วัฒนธรรมประเพณี การฌาปนกิจ อัฐิมณีจึงเป็นนวัตกรรมในการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นตัวแทนทางใจของบุคคลอันเป็นที่เคารพรักอย่างแท้จริง

"อัฐิภาพ" เกิดจากการนำภาพของท่านเจ้าของอัฐิมาติดบนอัฐิมณีของท่าน ด้วยเทคนิคเดียวกับการติดภาพบนเซรามิคที่ต้องผ่านอุณหภูมิสูง อัฐิภาพจึงเป็นสิ่งแทนคุณค่าใน ครอบครัวที่จับต้องได้  เมื่อประกอบกับ รูปภาพที่สะท้อนบุคลิกของท่าน ลูกหลานก็จะรำลึกถึงท่านได้อย่างมีชีวิตชีวา

อัฐิภาพมีขนาดกะทัดรัด มีความคงทนถาวร สามารถรวบรวม และแสดงประวัติของครอบครัวได้อย่าง ครอบคลุม เป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวงศ์ตระกูล ข้อดีอีกอย่างคือ การเก็บรักษาทำได้สะดวก ง่ายดาย สามารถติด-ตั้ง-วาง ในอาคาร บ้านเรือน ได้อย่างสอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบัน

กระบวนการทำงาน ที่เริ่มจากการบันทึกข้อมูลและแจ้งหมายเลขประจำชิ้นงานให้แก่ลูกค้า ก่อนนำเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำการลดขนาดอัฐิที่มีความพรุน เปราะ ให้เนียนละเอียด จากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยความดันสูง แล้วจึงเผาผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้อนุภาคอัฐิเชื่อมประสานกัน รูพรุนลดลง ได้เป็นชิ้นงานที่มีความคงทน แข็งแรงใกล้เคียงกระดูกและฟัน สามารถส่งให้ช่างเจียรนัยเป็นรูปร่างที่ต้องการได้

ถ้าลูกค้าต้องการอัฐิภาพ หรืออัฐิมณีจิวเวลรี ก็จะมีการเผาติดรูปภาพ และ นำเข้าตัวเรือนต่อไป

สุดท้ายจะเป็นการทำใบรับรองอัฐิมณี ที่มีหมายเลขประจำชิ้นงานที่ตรงกัน ก่อนแจ้งพร้อมส่งมอบ

บ่อยครั้งที่พบคำถามว่า อัฐิมณีต่างจากการเก็บอัฐิด้วยวิธีอื่นอย่างไร? ตารางนี้เปรียบเทียบความเป็นอัฐิแท้ ความคงทน การหาได้ง่าย และราคา ของสุสาน เพชรจากอัฐิ อัฐิในแก้ว อัฐิมณี โกศ และจิวเวลรีที่มีช่องเก็บอัฐิ ซึ่งแต่ละวิธีมีลักษณะต่างกัน การเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับ ความชอบ ความสะดวก ความพร้อม ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นหลัก

ท่านที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่าน Chat , Line: @cremaingem, หรือ โทร 062-6051331

+66 2 056 4429

+66 62 605 1331

  • Instagram

©2020 by MindMani Co.,Ltd.

CremainGem® Registered Trademark