What is CremainGem?

 
อัฐิมณี

“อัฐิมณี” หมายถึง อนุสรณ์ที่มีคุณค่าทางใจ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัฐิของคนที่คุณรัก ๑๐๐% เพื่อแปรอัฐิที่มีเนื้อพรุนและเปราะร่วน ให้เป็นอัฐิมณีที่มีเนื้อแน่น คงทน 

อัฐิมณีแต่ละชิ้นสะท้อนอัตลักษณ์ เพราะทั้งเนื้อ และสีของอัฐิมณีเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีของอัฐิ ซึ่งขึ้นอยู่กับ อายุ สุขภาพ พฤติกรรมการกิน ตลอดจน วัฒนธรรมประเพณี การฌาปนกิจ

อัฐิมณีจึงเป็นนวัตกรรมในการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัว และเป็นตัวแทนทางใจของบุคคลอันเป็นที่เคารพรักอย่างแท้จริง

CG collection-1.png
อัฐิภาพ

"อัฐิภาพ" เกิดจากการนำภาพของท่านเจ้าของอัฐิมาติดบนอัฐิมณีของท่าน ด้วยเทคนิคเดียวกับการติดภาพบนเซรามิคที่ต้องผ่านอุณหภูมิสูง อัฐิภาพจึงเป็นสิ่งแทนคุณค่าใน ครอบครัวที่จับต้องได้  เมื่อประกอบกับ รูปภาพที่สะท้อนบุคลิกของท่าน ลูกหลานก็จะรำลึกถึงท่านได้อย่างมีชีวิตชีวา

อัฐิภาพมีขนาดกะทัดรัด มีความคงทนถาวร สามารถรวบรวม และแสดงประวัติของครอบครัวได้อย่าง ครอบคลุม เป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวงศ์ตระกูล ข้อดีอีกอย่างคือ การเก็บรักษาทำได้สะดวก ง่ายดาย สามารถติด-ตั้ง-วาง ในอาคาร บ้านเรือน ได้อย่างสอดคล้องกับชีวิตในปัจจุบัน

CP1301_58003022.jpg
กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงาน ที่เริ่มจากการบันทึกข้อมูลและแจ้งหมายเลขประจำชิ้นงานให้แก่ลูกค้า ก่อนนำเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำการลดขนาดอัฐิที่มีความพรุน เปราะ ให้เนียนละเอียด จากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยความดันสูง แล้วจึงเผาผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้อนุภาคอัฐิเชื่อมประสานกัน รูพรุนลดลง ได้เป็นชิ้นงานที่มีความคงทน แข็งแรงใกล้เคียงกระดูกและฟัน สามารถส่งให้ช่างเจียรนัยเป็นรูปร่างที่ต้องการได้

ถ้าลูกค้าต้องการอัฐิภาพ หรืออัฐิมณีจิวเวลรี ก็จะมีการเผาติดรูปภาพ และ นำเข้าตัวเรือนต่อไป

สุดท้ายจะเป็นการทำใบรับรองอัฐิมณี ที่มีหมายเลขประจำชิ้นงานที่ตรงกัน ก่อนแจ้งพร้อมส่งมอบ

Sentangsedtee6.jpg
ข้อมูลเปรียบเทียบ

บ่อยครั้งที่พบคำถามว่า อัฐิมณีต่างจากการเก็บอัฐิด้วยวิธีอื่นอย่างไร? ตารางนี้เปรียบเทียบความเป็นอัฐิแท้ ความคงทน การหาได้ง่าย และราคา ของตัวอย่างทางเลือกในการนำอัฐิไปเก็บหรือผ่านกระบวนการเพื่อการรำลึกถึงผู้วายชนม์ คือสุสาน เพชรจากอัฐิ อัฐิในแก้ว อัฐิมณี โกศ และ จิวเวลรีมีช่องเก็บอัฐิ ซึ่งแต่ละวิธีมีลักษณะต่างกัน การเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับ ความชอบ ความสะดวก ความพร้อม ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นหลัก

ท่านที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่าน Chat , Line: @cremaingem, หรือ โทร 062-6051331

Comparison.jpg